បង្កើត Them ក្នុង Windows Se7en


ចំពោះលោកអ្នកដែលចូលចិត្តលេងស្តាយសម្រាប់ Windows វិញលោកអ្នកនឹងបានប្លែកភ្នែកជាមួយអត្ថបទមួយនេះ សូមមើលនូវការអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម

  1. ចុចម៉ៅស្តាំលើ Destop បន្ទាប់មក Select Personalize from Context Menu
  2. បន្ទាប់មក Click “desktop background” ដើម្បីធ្វើការប្តូរ Background Wallpaper


3.  ចុចលើប៊ូតុង Browse
4.  Select check images/wallpapers ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើត slideshow feature in your theme
 


5.  បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ Save them


6.  ដាក់ឈ្មោះទៅឱ្យ Them ដែលយើងបានបង្កើតជាការស្រេច៕

Advertisements

អំពីម្ចាស់ប្លក គង់ តូ
យើងរស់នៅក្នុងពិភពបច្ចេកវិទ្យា ប្រសិនបើលោកអ្នកគាំទ្រស្នាដៃ ខេធី៤២ សូមចូលទៅកាន់ www.kt42.info

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: