បង្កើតនាឡិកាតាម VB.NET 2008


ក្នុងការបង្កើតនាឡិកាតាម VB.NET នេះគឺមិនបានយករូបភាពមកសម្រាប់ធ្វើការរចនាទេ គឺយើងសរសេរកូដដើម្បីរចនាទាំងអស់ … ។

សូមមើលនូវរបៀបអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម

 1. សូមបើកកម្មវិធី Microsoft Visual Studio 2008 => ចុច File => New Project (Ctrl+Shif+N)
 2. សូមជ្រើសយក Visual Basic => Windows Forms Application => រួចដាក់ឈ្មោះទៅឱ្យ Project => OK
 3. បន្ទាប់មកចុច Project (Menu) => Add Module
 4. សូមជ្រើសយក Common Iterms => Module => បន្ទាប់មកដាក់ឈ្មោះទៅឱ្យវា => OK
 5. ហើយសរសេរកូដខាងក្រោមក្នុង Module
  Module KT42 Clock
  Public TimeNow As Date = Date.Now
  Public mySec As Integer = TimeNow.Second
  Public myMin As Integer = TimeNow.Minute
  Public myHour As Integer = TimeNow.Hour
  Public FirstMin As Boolean = True
  Public FirstHour As Boolean = True
  Public myxAngel, myyAngel, myxMinAngel, myyMinAngel, myxHourAngel, myyHourAngel As Double
  Public myxLength, myyLength, myxMinLength, myyMinLength, myxHourLength, myyHourLength As Double
  Public MinTick = True
  Public HourTick = False
  Public FirstDamnedTick As Boolean = True
  End Module
 6. ឥឡូវសូមធ្វើការរចនា Interface ដោយយក Control មកគូសលើ Form ដូចរូបខាងក្រោម
 7. បន្ទាប់មកសូមធ្វើការកំណត់ Properties ដូចខាងក្រោម
  Form
  Name = “KT42 Clock”
  Text = “Clock”
  StartPosition = “CenterScreen”

  Panel
  Name = “plClock”
  Size = “416, 416”
  TabIndex = “0
  Label នៅក្នុង Panel
  Name = “Label1”
  Size = “64, 40”
  Font = “Limon S1, 36pt, style=Bold’
  Text = “12”
  TextAlign = “MiddleCenter”

  Label សម្រាប់ ម៉ោង
  Name = “lblHour”
  Text = “”
  Font = “Limon S1, 28pt, style=Bold”
  Size = “56, 40”

  Label សម្រាប់នាទី
  Name = “Label2”
  Text = “:”
  Size = “20,40”
  Font = “Limon S1, 28pt, style=Bold”

  Label សម្រាប់វិនាទី
  Name = “lblMin”
  Text = “”
  Font = “Limon S1, 28pt, style=Bold”
  Size = “56, 40”
 8. បន្ទាប់មកសូមយក Control Timer មកគូសហើយកំណត់ Properties ដូចខាងក្រោម

  Timer សម្រាប់ម៉ោង

  Name = “tmrHour”
  Interval = “3600000”
  Enabled = “False”

  Timer សម្រាប់នាទី
  Name = “tmrMin”
  Interval = “60000”
  Enabled = “False”Timer សម្រាប់វិនាទី
  Name = “tmrSec”
  Interval = “1000”
  Enabled = “False”
   

 9. បន្ទាប់មកសរសេរកូដខាងក្រោមក្នុង Form Load

  lblSec.Text = mySec
  lblMin.Text = myMin
  lblHour.Text = myHour
  If myHour > 12 Then
  myHour = myHour
  lblHour.Text = myHour
 10. សរសេរកូដក្នុង tmrSec
  mySec = mySec + 1
  lblSec.Text = mySec
  plClock.Refresh()
  If mySec > 59
  Then
  mySec = 0
  lblSec.Text = 0
  MinTick =
  True
  If FirstMin = True Then

  myMin = myMin + 1
  lblMin.Text = myMin
  tmrMin.Enabled =True

  FirstMin =False

  End If

  End
  If
 11. សរសេរកូដក្នុង tmrMin  myMin = myMin + 1
  lblMin.Text = myMin
  If myMin Mod (12) = 0
  Then
  HourTick =
  True
  End
  If
  If myMin > 59
  Then
  myMin = 0
  lblMin.Text = 0
  If FirstHour = True
  Then
  myHour = myHour + 1
  lblHour.Text = myHour
  tmrHour.Enabled =
  True
  FirstHour =
  False
  End
  If
  If myHour > 12
  Then
  myHour = myHour
  lblHour.Text = myHour
  Mod 12End
  If
  End
  If
 12. សរសេរកូដក្នុង tmrHour
  myHour = myHour + 1
  lblHour.Text = myHour
  If myHour > 12
  Then
  myHour = 1
  lblHour.Text = 1
  End
  If
 13. ជាចុងក្រោយសូម ទាញយក កូដ យកទៅដាក់ក្នុង Control Panelសូមធ្វើការល្បងដំណើរការកម្មវិធីដោយចុច F5 នោះលោកអ្នកនឹងលទ្ធផលដូចខាងក្រោម
   

 

Advertisements

អំពីម្ចាស់ប្លក គង់ តូ
យើងរស់នៅក្នុងពិភពបច្ចេកវិទ្យា ប្រសិនបើលោកអ្នកគាំទ្រស្នាដៃ ខេធី៤២ សូមចូលទៅកាន់ www.kt42.info

One Response to បង្កើតនាឡិកាតាម VB.NET 2008

 1. Pingback: my hate « km71

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: