លាក់ wp-admin ក្នុង wordpress នៅពេល login


លោកអ្នកដែលជ្រើសរើស cms wordpress មកបង្កើតគេហទំព័រប្រាកដជាតែងរកយុទ្ធសាស្រ្ដ ក៏ដូចជាវិធីសាស្រ្ដដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កើត និងគ្រប់គ្រង។ ថ្ងៃនេះ ខេធី៤២ សូមលើកយកកម្មវិធីបន្ថែម (plugin) មួយទៀតមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកគឺ Lockdown WP ។ តើ Lockdown WP ជាអ្វី?

អានច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ!

Advertisements

តើ turn off light នៅលើ browser ជាអ្វី?


Turn off the light ជាអ្វី?
Turn off the light ជា extension មួយដែលដំណើរការនៅលើ browser ជាច្រើនដូចជាៈ Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Google Crome, Safari និង Opera ។

តើ extension Turn off the light អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ?
extension មួយនេះវាអាចធ្វើឱ្យ …

អានច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ!

បង្កើត Sitemap ក្នុង WordPress


មកដល់ទៀតហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រើប្រាស់ CMS wordpress ដែលថ្ងៃនេះ ខេធី៤២ នឹងបង្ហាញជូននូវការប្រើបង្កើត Sitemap ។

សំណួរៈ
– តើ Sitemap នៅក្នុង wordpress ជាអ្វី?
– ហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ដាក់ Sitemap នៅក្នុងគេហទំព័រយើង ដែលប្រើ wordpress?
– តើការបង្កើត Sitemap នៅក្នុង wordpress ពិតជាលំបាកក្នុងការសរសេរកូដ ឬយ៉ាងណា?

ចម្លើយៈ

អានច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ!

ប្រៀបធៀប CMS ទាំងបី (WordPress, Joomla, Drupal)


CMS មកពីពាក្យថា Content Managerment System ជាភាសាខ្មែរមានន័យថា ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិការវ៉ិបសាយ។ ដែលយើងប្រើប្រាស់វាដើម្បីបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានលក្ខណៈឌីណាមិក …។ ក្នុងការប្រើប្រាស់វា មិនតម្រូវឱ្យលោកមានចំណេះដឹងទៅភាសា HTML, CSS, PHP, MYSQL ឡើយ។ វាពិតជាងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់បង្កើតគេហទំព័រដែលមានលក្ខណៈខ្នាតតូច រហូតដល់ខ្នាតធំ គ្រាន់តែលោកអ្នកសិក្សាទៅលើការប្រើប្រាស់វាទៅគឺបានហើយ។ នៅពេលយើងឭពាក្យថា CMS យើងនឹងនឹកឃើញ WordPress, Jooml, Drupal ដែល CMS ទាំងបីនេះកំពុង

អានច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ!

សរសេរកូដ HTML ធ្វើជា Logo ពេល Login ចូល wordpress


សម្រាប់អត្ថបទមុនៗ ខេធី៤២ ធ្លាប់បានដាក់បង្ហាញជូនទាក់ទងនឹង cms wordpress រួចមកហើយ។ ចំពោះអត្ថបទនេះវិញ​ ខេធី៤២ នឹងបង្ហាញនូវ plugin ខ្លះៗរបស់ wordpress វិញម្ដង។

ចំពោះការតំឡើង plugin សូមចុចទីនេះ!

សូមណែនាំជូននូវ plugin មួយឈ្មោះថា Ardee Admin Logo ដែលយើងអាចរកនៅលើ wordpress.org បានដោយវាយត្រង់ប្រអប់ស្វែងរក Plugin សរសេរថា HTML as Admin Logoចុចទីនេះ!

តើ Ardee Admin Logo អាចធ្វើអីបានខ្លះ?

អានបន្ថែមទៀតនៃប្រកាសនេះ!

ដាក់បង្ហាញពត៌មានម៉ាស៊ីន visitor នៅលើវ៉ិបសាយរបស់អ្នក


កាលពីម្សិលមិញនេះ (១៥-១២-២០១១) ខេធី៤២ បានទទូលទូរសព្ទពីប្អូនប្រុសម្នាក់ (អត់ស្គាល់ឈ្មោះទេ)​ មកពីខេត្តកំពត (ស្រុក ខេធី៤២ ) គាត់ជានិស្សិតផ្នែកពត៌មានវិទ្យា។ គាត់សំណូមពរឱ្យ ខេធី៤២ ដាក់បង្ហាញអត្ថបទអំពីរបៀបដាក់កូដ សម្រាប់បង្ហាញពត៌មាន​ម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកទស្សនានៅលើប្លក។

ប្អូនប្រុសអើយ! ជូនតាមសំណើរ!

សមត្ថភាពរបស់កូដៈ

  • បង្ហាញពី IP Address របស់ visitor
  • បង្ហាញពី ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តការបស់ម៉ាស៊ីន visitor
  • បង្ហាញពី ទីតាំង (location) ឬ ប្រទេសរបស់ visitor
  • បង្ហាញពី ប្រភេទ browser របស់ visitor

by: kt42.info

អានបន្ថែមទៀតនៃប្រកាសនេះ!

ស្វែងយល់ពី Plugin របស់ WordPress តិចតួច


នៅអត្ថបទមុន ខេធី៤២ បានដាក់ផ្សាយអត្ថបទស្ដីពីរបៀបតំឡើងវ៉ើដប្រែស និងរបៀបប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរក្នុងវ៉ើដប្រែសរួចមកហើយ ចំពោះអត្ថបទនេះវិញ ខេធី៤២ នឹងបង្ហាញជូននូវកម្មវិធីបន្ថែម (plugin) របស់ wordpress វិញម្ដង។

តាមពិត ខេធី៤២ ក៏មិនបានដឹង នឹងសិក្សាពី plugin អីច្បាស់លាស់ដែរ គ្រាន់តែដឹងថា plugin ជាកម្មវិធីបន្ថែមមួយដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិការវ៉ិបសាយវ៉ើដប្រែស ដែលវាបន្ថែម Tools ផ្សេងៗទៅឱ្យយើងដោយមិនបាច់សរសេរកូដ ដែលមានដូចជាៈ

អានច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ!

 

បង្កើតចលនា Tag Cloude តាម​ TagCanvas (HTML5)


Tag Clude ត្រូវបានពេញនិយមបំផុតដែល web designer ប្រើាប្រាស់នៅលើវ៉ិបសាយ។ ជាទូទៅលោកដែលតែងតែប្រើ CMS wordpress តែប្រើ plugin ឈ្មោះ WordPress Flash Tag Cloud និង jQuery Tag Cloude
ដោយយក flash យកមកបង្កើត។ ចុះបើយើងបង្កើតវ៉ិបសាយដោយមិនប្រើ CMS wordpress វិញតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទូលបាន Tag Clude ដែលមានចលនាយ៉ាងស្រស់ស្អាតនេះ?

 

ខេធី៤២ នឹងបង្ហាញជូននូវ

អានច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ!

%d bloggers like this: