បង្កើត Shutdown ឬ Restart Shortcut នៅលើ Windows


ថ្ងៃនេះ ខេធី៤២ មានវិធីសាស្ត្រមួយប្លែក (ចំពោះ ខេធី៤២) ដែលអាចជួយលោកអ្នកធ្វើការបិទកុំព្យួទ័រ ឬចាប់ផ្ដើមកុំព្យួទ័ររបស់លោកអ្នកបានលឿនជាងមុន ដោយមិនបាច់ចុចប៊ូតុង Start (windows key) ទេ។ លោកអ្នកអាចបង្កើតប៊ូតុងសម្រាប់ធ្វើការបិទ និងចាប់ផ្ដើមកុំព្យួទ័រឡើងវិញបាន ដោយគន្លិះខ្លីៗ

អានច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ!

Advertisements
%d bloggers like this: