កែប្រែ និងរចនារូបភាពជាមួយ RealWorld Paint


លោកអ្នកចូលចិត្តរចនា (design) ណាស់មែនទេ? ខេធី៤២ ណែនាំជូននូវកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា RealWorld Paint ដែលជាជំនួយដល់ការរចនារបស់លោកអ្នក ដោយកម្មវិធីមិនមានភាពស្មុគស្មាញពិបាកយល់ឡើយ …។

RealWorld Paint ជាកម្មវិធីមួយដែលអាចឱ្យលោកអ្នកបង្កើត និងកែប្រែរូបភាព, ឡូហ្កូ, ប៊ូតុង, និងរចនារូបថតបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតទៀតផង។ RealWorld Paint អាច

អានច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ!

Advertisements
%d bloggers like this: