របៀបបង្ហាញ Tabs ឱ្យនៅក្រោមប៊ូតុង Firefox ពណ៌ទឹកក្រូចពេល Maximized


នៅពេលដែល Mozilla Firefox របស់អ្នក maximize ដោយសារតែលោកអ្នកប្រើប្រាស់ tabs ច្រើន (ព្រោះបើកវ៉ិបសាយច្រើនក្នុងពេលតែមួយ) ដូច្នេះ tabs នោះតែងតែនៅទន្ទឹមនឹងប៊ូតុង Firefox (ស្ថិតនៅលើ ផ្នែកខាងឆ្វេង) ចឹង! យើងមិនចង់ឱ្យវាចេញអាចឹងទេ ព្រោះមើលទៅវារញ៉េរញ៉ៃពេក។
ប្រសិនបើលោកអ្នកចងឱ្យវាបង្ហាញ tabs នៅពីក្រោមប៊ូតុង Firefox វិញ នៅដែលពេលវា maximized  ព្រោះមើលទៅវាសង្ហារជាង (អុ! ច្រលំ មិនមែនទេ

អានច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ!

របៀបបិទ Firefox Missing Plugin Notifications


Computer នៅពេលលោកអ្នកតំឡើង Mozilla Firefox (browser) ពេលដំណើរការវាជាលើកដំបូង តែងតែបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម

វាបង្ហាញថា “Additional plugins are required to display…” លេចឡើងនៅខាងលើ។ ​ ជាទូទៅវាតែងតែបង្ហាញបែបនេះ ព្រោះវាមិនទាន់មានកម្មវិធីបន្ថែម​ (plugin) ដើម្បីមើលនូវវ៉ិបសាយមួយចំនួនដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ដូចជា​ Flash ជាដើម។

អានច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ!

%d bloggers like this: